Ett aktivare Strömsund

Publicerades 10/07/2019

Ett aktivare Strömsund är ett projekt som drivs av ungdomsföreningen Green Raven. De vill göra något för den unga befolkningen i en bygd där befolkningen stadigt minskar. Genom att besöka fritidsgårdar och väcka intresse för brädspel når de ungdomar som inte är aktiva i mer vanliga fritidsintressen som till exempel fotboll. Genom att föreningens ideellt arbetande ungdomar aktivt engagerar sig i projektet bidrar de till att bygga engagemang och social tillhörighet i bygden.

Ort: 

Strömsund