Ett steg för livet

Publicerades 05/22/2018

De senaste åren har det kommit flera olika forskningrapporter som visarvilka goda effekter pulshöjande aktiviteter har för hälsa och inlärning. Det är också flera skolor som börjat ta till sig av denna forskning och arbetar med pulshöjande aktiviteter för att eleverna ska nå bättre resultat i skolan och må bättre. Projektet “ett steg för livet” på Lorensberga skola handlar om att eleverna ska få möjlighet till pulshöjande aktiviteter innan skoldagen. Förhoppningen är att projektet ska leda till bättre kunskapsresultat och bättre fysisk och psykisk hälsa.

Ort:

Ludvika