FAMILJEFORUM

Publicerades 05/16/2024

Forskning visar att genom att nå mammorna och få dem att nätverka så bidrar det till att fungera som skyddsfaktor för barnen. Rågsveds grundskola i Bandhagen har beviljats ett stipendium till ett projekt som riktar sig till just mammor, där syftet är att genom nätverk och kunskap stärka mammorna i sitt föräldraskap.

 

Skolan arrangerar inkluderande och öppna träffar för mammorna där de lär känna varandra, under lustfyllda former som att laga mat tillsammans. Även externa aktörer bjuds in, som till exempel familjebehandlare, socialtjänst och andra som kan bidra med kunskap och stöd.

 

Ort: Rågsved