Familjehemsmöten

Publicerades 11/07/2016

Familjehemsmöten kombinerar integration med stöd och utgör en plattform för gemenskap där de unga kan träffa varandra och få stöd av engagerade vuxna.

Omkring 20 000 barn och unga bor i familjehem. Barn som av olika skäl inte kan leva med sina biologiska föräldrar, eller som tvingats lämna sina familjer, tillhör de mest utsatta i samhället. De saknar ofta stöd från vuxenvärlden i allt från att lära sig normer och värderingar, till att ha någon som läser läxor med dem. Familjehemsmöten kombinerar integration med stöd och utgör en plattform för gemenskap där de unga kan träffa varandra och få stöd av engagerade vuxna. Det kan vara avgörande för en ung människas utveckling och framtida möjlighet att ta sig in i samhället och stå på egna ben.

Ort:

Kumla