Färstas Förebilder – FF

Publicerades 05/18/2017

“Färstas Fältridklubb i Sundsvall har fått stipendium från Idéer för
livet för att starta upp projektet “”Färstas Förebilder -FF””. Genom särskilt riktade ungdomsledarutbildningar och aktiviteter vill de skapa en miljö som främjar gemenskapen och förebygger mobbing. På Färstas Fältridklubb skall alla känna sig sedda och trygga. “

Ort:

Sundsvall