Fler i rugbyrörelse

Publicerades 10/07/2019

Föreningen Pingvin RC driver projektet “Fler i rugbyrörelse” för att med hjälp av rugbyns värderingar få fler barn och ungdomar i rörelse. I rugbyn sker ingen selektering utan enbart inkludering och det finns en plats för alla inom rugbyn. Projektet vänder sig till barn i åldern 3-6 år.

Ort:

Trelleborg