Folk Lab Årsta

Publicerades 05/24/2023

För uppstart av ett Folk Lab i Årsta. En digital verkstad får barn och unga som under lov och i öppen verksamhet får lära sig koda samt använda olika digitala verktyg som laserskärare och 3Dskrivare på ett nytt, lekfullt och skapande sätt. Projektet syftar till att bidra till en innovativ och kreativ digital folkbildning med fokus på hållbarhet och demokrati.

Ort: