För tjejer av tjejer – Ett hållbart Tiny house projekt

Publicerades 12/09/2020

I det här projektet vill föreningen FLIKS Folkbildning i kreativt skapande bjuda in och engagera unga att delta i byggandet av ett resurssnålt och hållbart litet hus på hjul. Projektet består av en serie av kunskapshöjande träffar som utforskar hur ett normkreativt byggande och boende kan se ut. 

Ort: 

Västerås