Förbättra för barn deras rätt

Publicerades 12/11/2017

Tensta familjer och ungdomsförening har som mål är arbeta för jämlighet och motverka segregation. Med projektet “Förbättra för barn deras rätt” och aktiviteter som vänder sig till skolbarn i socialt utsatta områden vill de förbättra och bygga framtidstro hos barn och deras föräldrar. De vill skapa jämlika förutsättningar för barn att aktivera och engagera sig med en fritidssysselsättning.

Ort:

Stockholm