Free You

Publicerades 12/11/2017

Free You är en webbaserad e-kurs som vänder sig till unga som behöver ett verktyg för ökad självkänsla och fungerar som hjälp till självhjälp. Den ger redskap att stärka självkänslan och sänka stress. Free You lanserades våren 2017 och får nu stöd från idéer för livet för att kvalitetssäkra det webbaserade programmet samt marknadsföra den digitala plattformen så att unga som behöver stöd hittar dit.

Ort:

Helsingborg