Frisk & Fri linjen

Publicerades 10/03/2018

Riksföreningen Frisk & Fri finns för att upplysa om och ge stöd till de som drabbats av ätstörningar och deras närstående. Den stödjande verksamheten består av mentorskap, stödgrupper och stödsamtal via telefon och chattforum. Med projektet vill de implementera en kostnadsfri telefonlinje som gör denna stödform mer lätt tillgänglig, särskild för unga, samt lägga en grund för att kunna utöka föreningens svarstider.

Ort:

Stockholm