Funktionsrätt Ungdom

Publicerades 03/05/2019

Funktionsrätt Ungdom i Västmanland vill bilda en träffpunkt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Projektet ska genom träffar och utbildningar jobba för att barnen och ungdomarna ska känna sig trygga och få en god gemenskap, samt att att förebygga psykisk och fysisk ohälsa som ofta förekommer hos den berörda målgruppen.

Ort:

Västerås