Girl Power

Publicerades 12/14/2021

Dreamcatcher kids i Malmö erbjuder fritidasaktiviteter till unga i ekonomisk utsatthet. Det kan till exempel vara idrottsaktiviteter, dans, prova på aktiviteter och läxhjälp. Tjejer i åldern 16-25 är den grupp som föreningen upplever vara svårast att nå och attrahera. Med projektet Girl Power vill föreningen erbjuda aktiviteter anpassade efter målgruppens villkor men också attt engagera till styrelsearbete. År 2020 fick de stöd från Idéer för livet före verksamheten och nu får de även stöd för att kunna erbjuda en gedigen ungdomsledarutbildning.

Resultat

2021-09-13

Trots pandemin har Dreamcatcher kids under projekttiden lyckats öka antalet deltagare i projektet från 20 till 62. Verksamheten har anpassats till uteaktiviteter och tjejernas möjlighet att påverka aktiviteter och verksamhet har stor betydelse för utvecklingen.

De har även lyckats få fram flera nya ledare i projektet som ökar förutsättningarna för att driva projektet och verksamheten framåt.

Målet för föreningen nu är att behålla de aktiva och kunna utveckla deras förmågor som ledare att aktivera fler i målgruppen.

Ort: 

Malmö