Göra dig hörd Media projekt

Publicerades 03/10/2021

Medieträning för unga. Här får unga lära sig hur man kan skriva artiklar, fota, filma och hantera en kamera. Projektet ger barn och unga kunskap i estetiskt uttryck och de ges även möjlighet att få dela och sprida sina berättelser, tankar och uttryck i det lokala samhället. Med projektet vill ACT/ Active Creative skapa en plats för trygghet och självständigt tänkande och skapande med individen i fokus.

Genomförs som ett pilotprojekt och om det blir lyckat, engagerar och får positivt gensvar vill de skala upp projektet till fler stadsdelar.

Resultat 
Det ACT/ Active Creative ville uppnå med projektet var att stärka unga så att fler känner sig trygga i att göra sin röst hörd via till exempel tal, skrift och foto.

Projektet genomfördes under fyra dagar höstlovet 2021 i Botkyrka Hallunda folketshus.
Här fick ungdomarna prova på olika saker inom media och hur man kan göra sin röst hörd genom sociala medier. 

Ungdomarna fick ta del av föreläsningar och lära sig skriva manus och redigera för att som avslutning spela in egna kortfilmer utifrån det egna manuset och efter filmning fick de själva redigera filmerna tillsammans med fotograf.

Enligt den enkätundersökning som genomfördes i slutet av projektet upplevde ungdomarna att projektet var lärorikt på så vis att dom kände sig inspirerade till att lära sig mer om göra sig hörd genom olika medier och hur man använder en kamera på ett professionellt sätt. Ungdomarna uttryckte även att dom kände sig inspirerade personligen, tryggare i sig själva samt att dom kände sig självsäkrare som personer.

Ort:

Botkyrka