GRL power

Publicerades 03/05/2024

Husqvarna FF vill med det här projektet göra något som ligger utanför själva fotbollen. En rörelsesatsning i form av dans för att fånga upp unga flickor som är passiva i sin livsstil och som står
långt ifrån föreningslivet. Huskvarna Söder är ett socioekonomiskt utsatt område där flertal av flickorna inte utövar någon fritidsaktivitet. Syftet är att stärka flickorna i deras identitet och självkänsla, att våga ta plats och att känna sig delaktig i processen. Syftet är också att skapa förutsättningar för fler unga flickor att röra på sig. Dansen kräver inga förkunskaper och fokus ligger på stärkande dans.

Ort:

Jönköping