Hälsa för lärande

Publicerades 10/13/2020

Hälsa för lärande är ett projekt i skolan. Hemsjö skola i Alingsås satsar skolövergripande för att skolans elever skall inspireras till rörelseglädje och få ökad kunskap och förståelse för hälsofrågor. De kommer bland annat att utöka skolans rastaktiviteter och starta ett hälsoråd där eleverna är direkt delaktiga i hälsoarbetet. Med stipendium från idéer för livet kan projektet som drivs av två pedagoger på skolan utveckla anpassade aktiviteter.

Ort: 

Alingsås