Hälsa på schemat

Publicerades 05/18/2017

Genom att lägga in hälsa som ett ämne på schemat vill Ärla – Hällberga skolor i Eskilstuna utveckla barn och ungdomars självbild och kännedom om den egna kroppen. Projektet kommer att lära barnen allt från hur du gör när du blir sjuk till hur du tar hand om din hälsa och får balans i livet.

Ort: 

Eskilstuna