Häst för dig – vi bygger!

Publicerades 12/14/2021

På certifierad Grön Arena gård Fagerhults Häst erbjuds verksamhet för Liv, Utveckling och Lärande för unga som lever med psykisk ohälsa. Tillsammans med hästarna och gårdens övriga djur skapas nya vägar för ökat välmående.

Projektet riktar sig till unga i gymnasieålder som saknar sysselsättning. Mål för verksamheten är att, genom hästassisterat upplevelsebaserat lärande, bryta isolering, stärka sociala förmågor samt väcka känsla av hopp och framtidstro.

Ort:

Istorp