Hästen och JAG

Publicerades 05/22/2018

Fritidshemmet Ängen på Långsätterskolan vill med projektet erbjuda sina elever en meningsfull fritid. Genom ridning som aktivitet på Grundsärskolans fritids kan de presentera och inspirera till ett fritidsintresse i en trygg och tydlig miljö. Samtidigt utvecklar eleverna sin motorik och kroppsuppfattning, och såklart medvetenhet om djur och natur.

Ort:

Nyköping