HBK Bollek

Publicerades 12/09/2020

Alla barn ska ha rätt till lek och röresle. I organiserad form ska Högaborgs BK ge barn en bra start, en inblick i “organiserad” lek och möjlighet för  flickor och pojkar att träna tillsammans. Bollek som leds av utbildad pedagogisk personal.

Resultat

HBK Bollek vänder sig till yngre pojkar och flickor i åldern 2-6 år och från april till oktober 2021 har grupper träffats och tränat på tre olika områden i Helsingborg. Varje träning har haft en huvudledare och en yngre hjälpledare. 

10 barn i åldrarna 5-6 år har genom projektet anslutits till ordinarie verksamhet och en ny träningsgrupp har startats upp. Projektet har även nått äldre barn i ålder 7-9 år där nästan 20 st barn anslutit sig till ordinarie verksamhet till redan befintliga lag. 

Ort: 

Helsingborg