Healthy Urban Childhoods

Publicerades 03/05/2019

Med projektet “Healthy Urban Childhoods” vill Uppsala Universitet stärka barnperspektivet i stadsplaneringen. I det här projektet samlas barns och ungas synpunkter på staden som uppväxtmiljö och sedan samlas beslutsfattare och experter för dialog om hur vi kan inkludera barnen och utveckla staden för deras bästa.

Ort: 

Uppsala