Hemmaplans ledarutbildningsprojekt

Publicerades 03/10/2021

Hemmaplan-föreningarna i Arlöv, Klosterrgården , och Lorensborg går med det här projektet ihop för att bidra till förbättring av barn och ungas hälsa i socioekonomiskt utsatta områdena. Målsättningen med projektet är att säkerställa fotbollföreningarnas långsiktiga vidareutveckling genom att fokusera på rekrytering, utveckling, och utbildning av lokala unga ledare. Ett projekt som stärker möjligheten att utbilda nya unga ledare som annars aldring skulle fått chansen.

Resultat

Projektet nådde sina mål och lyckades nå fler ungdomar än förväntat.  Förmodligen kommer över 500 barn att påverkas av projektets effekter. 

Ort: 

Burlöv, Lund, Malmö