Hitta stöd efter sexuellt våld

Publicerades 05/12/2020

Föreningen Tillsammans arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld. De arbetar med stödverksamhet samtidigt som de kämpar för att förändra de strukturer och normer som bidrar till att normalisera det sexuella våldet. De har nu beviljats ett stipendium för att göra filmer som informerar om föreningens stöd och kunskapsspridande verksamhet och som sprider sakkunskap i upplysande och anpassat syfte för unga mellan 15- 25 år som har utsatts för – eller riskerar utsättas för sexualbrott.

Ort:

Stockholm