HUG Kids Club

Publicerades 09/29/2022

Kids Club är en plats, där barn, ukrainska och svensktalande, mellan 6-15 år har möjlighet att uttrycka sig själva, sin kreativitet och sina möjligheter. Intressanta och annorlunda lektioner kommer att fylla barnens fritid med lust och skapande inom konst, musik, radio och språkutveckling.

Ort:

Göteborg