Hur mår du bäst?

Publicerades 05/16/2024

KFUM Central har tagit fram arbetssätt och material för att ge föreningar och verksamheter möjligheten att aktivt arbeta med att främja den psykiska hälsan hos sina deltagare. Ledarledda metoder, en bok och utbildningar för ledare sprids nu genom Sverige.

 

I framtagande av arbetssättet har de identifierat behov som bör tillgodoses för en smidig implementering av främjande arbete i ungdomsverksamheter. Projektet som får stöd handlar om att sammanställa kunskaperna till en digital utbildning för ungas självständiga lärande.

 

Ort: Projektet är rikstäckande