I want to be an apple

Publicerades 05/27/2021

Ett projekt som riktar sig mot barn och unga i åldern 3-8 år.  Barnen får vara med och skapa en utomhusföreställning , via textilkonst,  dans och levande musik. Innehållet i föreställningen samt skaparverkstad, kretsar kring minoritets/majoritetsbefolkning, utanförskap, barns skapande, antimobbing, antidiskriminering och att våga vara sig själv. Projektet drivs av ett tvärkulturellt team av kulturskapare i samverkan med populära utomhuspedagogiska besöksmål i Malmö och Skåne.

Stipendium skall användas för att genomföra en skaparverkstad med textilkonst och återbruk, Dessa kopplas till föreställningen, involverar och engagerar barn och familjer som medskapare på olika sätt för att vidareutveckla och bearbeta föreställningens tematiska innehåll kring antimobbning, utanförskap och självkänsla.

Ort

Malmö