Idrottande på lika villkor

Publicerades 09/29/2022

Bromstens IK har som mål med projektet att få flickor att börja spela fotboll och stanna inom idrotten. Detta gör de genom sociala aktiviteter och anpassad träning som gör att fler tjejer ges möjlighet att börja spela fotboll och sedan stanna inom idrotten.  Ett annat syfte är att överbrygga de sociala och kulturella barriärer som många flickor i närområdet möter i sin vardag.

Ort: 

Spånga