Inkludera flera

Publicerades 03/10/2021

Lebi skol if vill med projektet skapa rätt förutsättningar till en meningsfull och aktiv fritid för barn och unga i resurssvaga områden. De vill göra precis som projektnamnet säger – inkludera flera. Genom kärlek, inkludering och gemenskap får Lebi in barn i ett sammanhang på fritiden. Med stöd från idéer för livet kan aktiviteterna nu utökas till fler stadsdelar i Södertälje.

För ett år sedan startade Petra Jacob en ideell verksamhet som syftar till att aktivera barns fritid i utsatta områden – Lebi Skol IF. Verksamheten finns i både Lina och Ronna, än så länge. 
– Vi växer så vi knakar och tidpunkten för det här stödet kunde inte varit bättre, säger Petra Jacob, som den 29 mars fick ta emot stipendiet från några av Skandias medarbetare på kontoret i Södertälje. 
 
Med projektstödet kan aktiviteterna utvecklas och utökas till fler områden. Fokus ligger på barn från årskurs ett till sju – och efterfrågan är enorm.
– Nästan alla barn och ungdomar som vi har idag ingår inte i det svenska föreningslivet, och man löper större risk för att hamna i kriminalitet om man inte har ett sammanhang. Nu när segregationen är stor och många ungdomar inte har en aktiv fritid är det här ett steg till integration och potentialen finns när man träffar andra lag.
För stipendiet kommer de att bygga en hemsida och utveckla verksamheten i Ronna – något som kommer leda till att cirka 100 barn i veckan aktiveras.
 
På plats för att dela ut stipendium var rådgivarna Jonas Nordin och Robert Yngvesson, och ambassadören för Idéer för livet Rania Sado.

Ort:

Södertälje