Innovationsverkstad

Publicerades 05/12/2020

Att vara betydelsefull och känna sig lyssnad på är viktigt och påverkar den psykiska hälsan positivt. Många personer med funktionsnedsättning har svårt att göra sin röst hörd eller få sina idéer förverkligade. Föreningen Funkibators projekt “Innovationsverkstad” handlar om att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att gå från att vara idégivare till att också bli utvecklare av konkreta metoder och produkter. Det kan till exempel handla om självhjälpsmetoder och hjälpmedel. Att göra en idé till verklighet på riktigt, och som också kan nå ut och hjälpa många andra.

Ort:

Växjö