Integration och spontanidrottsprojekt

Publicerades 05/31/2022

Syftet med den här satsningen är att ge unga en ökad självkänsla samt verktyg att komma in i samhället på rätt sätt. Projektet vänder sig till unga ensamkommande flyktingar runt om Östberga. Föreningen Östberga FC har jobbat uppsökande och byggt en relation med ett 20-tal unga ensamkommande flyktingar. Många av dem är idrottsintresserade och nu skapas ett program där dessa ungdomar ska få vara med.

Ort 

Älvsjö