Jag bryr mig

Publicerades 05/16/2024

Jag bryr mig är ett hälsostärkande projekt med syfte att få unga tjejer att lära sig nya strategier för att må bättre i sin vardag. De kommer att genomföra en för en grupp tjejer som träffas vid sex tillfällen med workshops. Med projektet vill föreningen MiS Mindfulness i Skolan, hjälpa tonårstjejer att öka sin motståndskraft, bli bättre på att ta egenansvar samt skapa högre medvetenhet om hur de kan påverka sin hälsa.

 

Ort: Höganäs