Jag lyckades

Publicerades 02/12/2020

”Jag lyckades” är ett projekt som avser att förmedla mer information och en större förståelse för barn och ungdomar med autism. Vida, 21 år är duktig på att redigera film och hon får stipendium för att göra en dokumentärfilm som skildrar ungdomar med autism som känner att de lyckats med något som de sedan kan använda i sitt framtida yrkesliv. Till filmen kommer även ett studiematerial att tas fram i samarbete med Autism- och Aspergerförbundet och Attention. 

Ort:

Stockholm