Jag, vi och världen

Publicerades 03/08/2023

Jag, vi och världen är ett samtalsmaterial på temat personlig utveckling och är framtaget för att rusta unga inför vuxenlivet. Stärka och rusta dagens unga att tillsammans våga tro på sin potential, se sin roll i större sammanhang och också uppleva att de har ett sammanhang där frågor och funderingar, såväl praktiska som existentiella är välkomna. Materialet är framtaget tillsammans med Lars Övling, leg.psykolog. Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbundet Skåne vill med projekt utbilda ungdomar att själva leda grupper på temat.

Ort

Lund