KIM (Kids in motion)

Publicerades 10/03/2018

KIM (Kids in motion) är ett spontanidrottsprojekt som uppmanar till olika form av idrott och aktiviteter för stillasittande barn och unga. Spontanidrotten ska stimulera till aktiv och social samvaro och vara öppen för alla oavsett etnisk bakgrund, ålder och kön. Ett projekt som även bidrar till ökad integration.

Ort:

Kristianstad