Klarsyn 2024:Evidensbaserad droginformation för ungdomar

Publicerades 10/03/2023

Organisationen Unga Drogförebyggare arbetar för att främja drogförebyggande arbete bland ungdomar vilket de gör av unga för unga. De besöker skolor, fritidsgårdar och festivaler där de under en heldag erbjuder kunskapsfrämjande sessioner för att slå hål på drogmyter och skapa dialog med en kvalificerad droginformatör. De beviljas nu stipendium för att uppdatera sitt informationsmaterial och kvalitetssäkra detta för att spegla aktuell forskning och lagstiftning, vilket är viktigt i det arbete de gör.

Ort:
Rikstäckande