Kollodagar

Publicerades 05/12/2020

Sommaren 2020 möter speciella utmaningar för lägerverksamheter på grund av situationen med covid-19. Samtidigt är betydelsen av lägerverksamhet och sommaraktiviteter fortfarande stor. Kollodagarna som Unga Örnar i Kramfors vill anordna är ett dagläger som, om ingen förändring sker kan genomföras i enlighet med folkhälsomyndighetens riktlinjer. En veckas stimulerande aktiviteter som främjar gemenskap för barn och unga 6 – 15 år.

Ort:

Kramfors