KomBack på kollo!

Publicerades 05/18/2017

KomBacks sommarkollo i Vetlanda är en lägerverksamhet som riktar
sig till ungdomar mellan 13 -25 år och som riskerar att avbryta eller har avslutat sin skolgång utan fullständiga betyg, så kallade dropouts. PÅ “KomBack på kollo” kommer ungdomarnaarbeta fram ett gemensamt teaterprojekt och syftet är att arbetet skall leda till stärkt självförtroende och självkänsla som gör att de har bättre förutsättningar att fullfölja sina studier eller sin praktik.

Ort:

Vetlanda