Kreativa TExAS Ready

Publicerades 03/08/2023

TExAS är ett studiecenter som jobbar med ofrivillig skolfrånvaro för ungdomar från 13 år och uppåt. Genom verksamheten stöttar Urkraft ASF elever som av olika skäl (främst autism) har svårt att genomföra sina studier i en ordinarie skolverksamhet. Beviljat stipendium från Idéer för livet bidrar till resurser så att de kan fortsätta bedriva deras kreativa verkstad som skapar ett mervärde för studieverksamheten. Här får elever göra något som ger mening och motivation till övriga studier.

Ort

Skellefteå