Kroppsbaserat stöd efter sexuellt våld

Publicerades 10/03/2023

Sexuella övergrepp ökar risken för att utveckla psykisk och fysisk ohälsa, känslor av skuld och skam, isolering och ensamhet. Genom att erbjuda kroppsbaserade metoder i deras stödverksamhet vill Föreningen Tillsammans bidra till helhetshälsa för unga som har erfarenhet av sexuellt våld. Under projektet, som nu beviljas stöd från Idéer för livet, kommer de att erbjuda kroppsbaserat stöd i tre format: en onlinekurs med fokus på att lindraunderlivssmärta, en stödgrupp med bas i yoga och fysioterapi, och en dansworkshop i Female Dancehall.

Ort:
Rikstäckande