Kumulus

Publicerades 12/14/2021

Kumulus – ett projekt som drivs av Umeå Stadsmission vill med detta projekt skapa meningsfulla och glädjerika aktiviteter för barn (4-18 år) med frihetsberövad familjemedlem i Umeå, Västerbottens län, med syfte att stärka barnens självbild och självkänsla.  Kumulus fungerar som en mötesplats med möjlighet att få träffa andra barn i liknande situation vilket gör att känslan av ensamhet och stigma minskas. På träffarna varvas svårare samtal med lättare aktiviteter och övningar. Kumulus ger riktat stöd till målgruppen utifrån individens behov och deltagandet är kostnadsfritt.

Ort:

Umeå