Kunskapsnivå och attityder kring sexuellt våld online

Publicerades 03/05/2024

Den ideella föreningen Storasyster arbetar för ett samhälle fritt från sexuella hot, våld och övergrepp. De beviljas nu stöd för projektet ”Kunskapsnivå och attityder kring sexuellt våld online” där de gör en kvantitativ och en kvalitativ studie för att undersöka allmänhetens kunskapsnivå och attityder kring sexuellt våld online. Syftet är att synliggöra den kunskapsbrist de ser i samhället, attityder som präglas av en normaliseringsprocess samt belysa konsekvenser för utsatta.

Ort: Projektet är rikstäckande