Kvinnovation

Publicerades 05/27/2021

Statistik visar att ledarskap, företagande och särskilt Tech-branschen fortfarande är väldigt mansdominerande. Nätverket Kvinnovation vill ha ett mer jämställt och inkluderande samhälle. 

Kvinnovation vill  demokratisera samhället genom att skapa mötesplatser för unga tjejer att utvecklas inom Tech, startup, innovation och entreprenörsbranschen.

Projketet som nu får stöd från Idéer för livet  kommer att inspirera, samt ge praktiska verktyg för att gå från idé till handling. Unga tjejer i åldern 15-25 år kommer att erbjudas en mötesplats och utbildning med fokus på att arbeta med självutveckling, samt utbildning inom branscherna Tech och entreprenörskap.

Projektets syfte är att inspirera till samhällsförändring och ledarskap där hållbarhet och jämställdhet är nyckelord.

Ort

Södertälje