La Buddies

Publicerades 12/12/2023

HELA ideella finns i Landskrona och verkar för att motverka segregation och utanförskap. De har två aktivitetshus i de socioekonomiskt utsatta områdena Karlsund och Öster/centrum. Aktiviteterna är gratis och öppna för alla. Proojekt LA Buddies som nu har beviljats stöd är både förebyggande och främjande och involverar ungdomarna genom att de får komma med idéer och lösningar för hur en bra Buddy är. De går ut i skolor, fritidsgårdar och för dialoger kring hur man bör vara för att vara en bra kompis, stävja ett visst ordbruk och sprida goda ringar på vattnet bland barn och unga i Landskrona.

 

Ort: 
Landskrona