Lära med Hästar

Publicerades 10/13/2020

Projektet “Lära med hästar” vill bidra till ett ökat välmående bland barn och unga, men också verka för att öppna upp stalldörrarna för nya målgrupper, som annars kanske aldrig fått chansen.

Efter två lyckade pilotprojekt i Malmö under våren 2020 beviljade Idéer för livet ett stipendium till Lära med Hästar för genomförandet av en förstudie kring hur verksamheten på bästa sätt skulle kunna expandera och spridas för att stärka fler barn i Sverige med hjälp av välgörande hästkrafter. 

Under året har Lära med hästar samlat på sig värdefull kunskap om målgruppen genom möten med utvalda yrkersverksamma inom vård, skola och omsorg. 

Metoden Lära med hästar har presenterats för nya ridskolor utspridda i landet och forskare har visat intresse för metoden som är beprövad i Kanada men behöver lokal evidens. 

Resultat = Lära med Hästar Akademin 

Med all denna kunskap som bakgrund genomfördes i oktober 2021 Lära med Hästar akademins första egna utbildning för 9 deltagare som nu kommer att implementera Lära med Hästar inom sina respektive verksamheter. Nu börjar arbetet med att sprida utbildningen till fler.

Ort:

Båstad