Läs & Lär

Publicerades 12/06/2018

Kulturföreningen Swe-Som i Göteborg driver projektet “Läs & Lär” som har målsättningen att skapa läslust och studiemotivation hos invandrade barn och ungdomar i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg. Tidig språkträning och kontakt med böcker är viktig för barnens förmåga att lära sig att kommunicera med omvärlden. Med läsandet öppnar sig en ny värld med nya perspektiv och ökar möjligheten till att det går bra i skolan, vilket i sin tur är viktigt för barnens självbild och framtidshopp.

Ort:

Göteborg