Läsa med djur

Publicerades 12/14/2021

Lära med djur är en ideell förening som värnar om alla barns rätt till en meningsfull och givande fritid genom att bedriva ridverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar såsom intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumdiagnos och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Barn och ungdomar med lässvårigheter (med eller utan ytterligare diagnos) får i det här projektet möjlighet att träna sin läsförmåga samtidigt som de får en positiv, lustfylld upplevelse av att läsa. Detta genom ett program där barnen får läsa högt tillsammans med valfritt djur, häst, hund, kanin eller marsvin.

Ort: 

Vallentuna