Läsande förebilder – feriejobbare är läsambassadörer för yngre barn.

Publicerades 05/24/2023

Läsning och läsförståelse är ett viktigt redskap för att klara sig bra i livet och under skolloven tenderar läsandet att minska. Det här projektet som drivs av Stockholms stadsbibliotek tillsammans med Stockholms stad är en läsfrämjande satsning för barn 6-12 år i tre stadsdelar i Stockholms stad. Under sommar- och höstlov kommer feriejobbande unga att fungerar som läsambassader med uppdrag att väcka läslusten hos de mindre barnen på fritidshem och parklekar. För läsambassadörerna innebär det även ett
meningsfullt första arbete som utvecklar och stärker deras självkänsla. Ungdomarna utbildas i ledarskap, högläsning för barn och stöttas i val av
böcker samt får tips och idéer om lekar och andra aktiviteter att kombinera med läsningen.

Ort:

Stockholm