Läslust bland Somaliska barn i Göteborg

Publicerades 10/13/2021

Sjuåringen har ett ordförråd på 5000  ord. En läsande sjuttonåring har ett ordförråd på  50 000 ord, medan den sjuttonåring som inte läser bara kan 15000 ord. Det saknas lästradition hos många somaliska barn och unga och för att ge fler unga bättre förutsättningar genom stärkt språkutveckling vill föreningen Somali Community in Sweden aktivt arbeta för att främja läsaktiviteter bland somaliska familjer i Göteborg, särskilt i förorten. Projektet Läslust handlar om att inspirera och stötta barn med somalisk bakgrund till att läsa mer.

Ort:

Göteborg