Late-Starters

Publicerades 03/05/2024

Det här projektet angriper problematiken med att 11-åringar ofta ses som för gamla för att börja spela fotboll. Vaksala SK ger nybörjarflickor och -pojkar möjlighet att i senare ålder (11-15 år), under ledning av utbildade ledare, börja träna fotboll regelbundet. Alla är välkomna oavsett nationalitet, fotbollskunnande, religion, sexuell läggning, politisk åsikt eller etnisk bakgrund.

Ort: Uppsala