Ledare för framtiden

Publicerades 12/09/2020

Uppsalas länsförbund av Sveriges 4H har som målsättning med projektet är att stärka ungdomar och motivera dem att själva bidra till en meningsfull fritid för alla barn och unga. Det kommer de att göra genom att erbjuda olika utbildningar om till exempel integration, likabehandling och miljö. Aktuella ämnen för unga och hela samhället.

Resultat 
120 ungdomar har utbildats inom viktiga ämnen som hjälper dem vara goda samhällsmedborgare och utvecklas som individer. Många av ungdomarna har engagerat sig inom 4H som ledare och styrelsemedlemmar. För vissa deltagare har intressen för nya ämnen väckts, t.ex. Agenda 2030 och hur det arbetet ser ut globalt.

Ort:

Uppsala